Các số liệu thống kê site của hosting trong DirectAdmin

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn các xem các số liệu thống kê site cũng như thông số của hosting như lưu trữ, băng thông, file logs, và thông tin trong Webalizer.

Các số liệu thống kê site

Để xem các số liệu thống kê site của hosting, bạn vào Site Summary / Statistics / Logs.

Các số liệu thống kê site của hosting trong DirectAdmin

Ở đây có nhiều thông số bạn có thể xem. Mình sẽ hướng dẫn lần lượt các mục.

Các số liệu thống kê site của hosting trong DirectAdmin 2

Xem file logs

Các số liệu thống kê site của hosting trong DirectAdmin 3

Ở đây có 2 file logs

  • Web Usage Log : Log truy cập.
  • Web Error Log : Log lỗi.

Mỗi file bạn có thể chọn số lượng hiển thị, thường chọn 10 hay 100 lines cho khỏi rối.

  • Full Usage Log : Xem full
  • 10 lines  : Xem 10 dòng cuối.
  • 100 lines : Xem 100 dòng cuối.

Các số liệu thống kê Webalizer Stats

Các số liệu thống kê site của hosting trong DirectAdmin 5

Khi truy cập vào Domain Webalizer Stats, bạn sẽ thấy một biểu đồ và một danh sách các tháng bên dưới, click vào tháng muốn xem.
Các số liệu thống kê site của hosting trong DirectAdmin 4

Ở đây liệt kê khá chi tiết các thông số

Thông tin về account

Các số liệu thống kê site của hosting trong DirectAdmin 6

Ở đây hiển thị chi tiết các thông số của hosting như Bandwidth , ổ đĩa, Name Server …

Lời kết

Việc nắm vững các thông số, cũng như chức năng có thể sử dụng sẽ giúp bạn trong việc sử dụng hiệu quả hơn, cũng như thống kê truy cập hay log lỗi giúp bạn tìm nguyên nhân và khắc phục.