Cài đặt php trên CentOS 7

Mặc định trên CentOS 7 đã có sẵn các gói cài đặt PHP. Vì vậy, để cài đặt bạn chỉ việc kiểm tra lại trước khi cài. Và cài như các gói khác ở bài trước.

Xem tất cả Serie

yum info php

Cài đặt php trên CentOS 7

Kết quả hiển thị thông tin của gói này như Version, Description….

Cài đặt php trên CentOS 7

Tiến hành cài đặt

yum install php php-mysql

Cài đặt php trên CentOS 7

Nhấn y, rồi nhấn enter.

Khởi động lại Apache

systemctl restart httpd.service

Để kiểm tra, bạn tạo file info.php trong thư mục /var/www/html/wptips.biz/public_html với nội dung

<?php 
phpinfo(); 
?>

Cài đặt php trên CentOS 7

Kết quả khi truy cập wptips.biz

Cài đặt php trên CentOS 7

Nếu hiện nội dung giống như trên nghĩa là bạn đã cài đặt thành công php trên CentOS 7. Chúc bạn thành công.