Cài đặt WordPress trên VPS

Sau khi cài đặt xong VPS, bây giờ tiến hành cài đặt WordPress. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn tải và giải nén trực tiếp WordPress trên VPS mà không cần phải tải về máy, giải nén rồi upload lên thông qua sFTP hay FTp.

Để tải mã nguồn, bạn cần cài đặt wget, đây là phần mềm giúp tải file về VPS.

Xem tất cả Serie

Kiểm tra gói wget

yum info wget

Cài đặt WordPress trên VPS

Cài đặt WordPress trên VPS

Tiến hành cài đặt

yum install wget

Cài đặt WordPress trên VPS

Bây giờ bạn có thể dùng lệnh wget để tải mã nguồn WordPress về, đầu tiên bạn chuyển đến thư mục public_html của Virtual Hosts bạn muốn cài, ở đây là /var/www/html/wptips.biz/public_html.

Cài đặt WordPress trên VPS

Tải mã nguồn về

wget https://wordpress.org/latest.tar.gz

Cài đặt WordPress trên VPS

Tải xong

Cài đặt WordPress trên VPS

Dùng ls  để kiểm tra lại

Cài đặt WordPress trên VPS

Bạn đã thấy file latest.tar.gz. Bây giờ giải nén file này, bạn dùng lệnh

tar -xvf latest.tar.gz

Cài đặt WordPress trên VPS

Sau khi giải nén, bạn kiểm tra lại sẽ thấy thêm thư mục wordpress

Cài đặt WordPress trên VPS

Tiếp theo di chuyển tất cả các file trong thư mục wordpress ra thư mục public_html. Mà trước đó, mình sẽ xóa nhữ file hôm trước tạo để test như index.html, info.php hay cả file latest.tar.gz luôn

rm -rf index.html && rm -rf info.php && rm -rf latest.tar.gz

Bây giờ chỉ còn thư mục wordpress, nếu bạn không có những file đó thì tất nhiên không cần xóa rồi.

Cài đặt WordPress trên VPS

 

 

Để chuyển tất cả file ra thư mục public_html bạn dùng lệnh

mv wordpress/* .

xóa luôn luôn thư mục wordpress đi

Gõ ls để kiểm tra lại đã đúng chưa

Cài đặt WordPress trên VPS

Nếu gõ ls -al bạn sẽ thấy các file, thư mục này không thuộc quyền của apache, do bạn đang tạo bằng quyền root, để sau này có thể upload ảnh, plugin không cần set lại CHMOD

Cài đặt WordPress trên VPS

Bạn cấp quyền luôn cho apache như hôm trước.

Cài đặt WordPress trên VPS

chown -R apache:apache /var/www/html/wptips.biz

Cài đặt WordPress trên VPS

Bây giờ bạn đã có mã nguồn, database, bạn vào địa chỉ web (ví dụ : wptips.biz) và tiến hành cài đặt như thông thường.

Cài đặt WordPress trên VPS

Lời Kết

Hi vọng qua serie này sẽ giúp bạn giải quyết được khó khăn khi chuyển từ hosting sang VPS.