Cấu trúc thư mục trong DirectAdmin

Ở bài trước mình đã hướng dẫn bạn sử dụng trình File Manager để quản lý file và thư mục trên DirectAdmin, cũng như cách copy, di chuyển, xóa… Bài này mình sẽ giúp bạn hiểu thêm về cấu trúc thư mục trong DirectAdmin, qua đó bạn biết vai trò của các thư mục, cũng như cần upload vào thư mục nào hay tìm một file thì sẽ vào thư mục nào.

Xem thêm

Cấu trúc thư mục trong DirectAdmin

Để quản lý file và thư mục bạn vào File Manager từ giao diện home.

Cấu trúc thư mục trong DirectAdmin

Cấu trúc thư mục trong DirectAdmin như sau

Cấu trúc thư mục trong DirectAdmin

Bạn cần quan tâm đến

  • Maildir : Các file của hệ thống server mail. Bạn không nên chỉnh sửa hay xóa trong này sẽ làm hệ thống server mail không hoạt động.
  • Domains : Chứa các domain, mỗi domain chưa hệ thống file tương ứng của domain đó. Phần dưới mình sẽ nói rõ hơn.
  • Public_html : Link trực tiếp đến thư mục gốc chứa website ứng với domain hiện tại, Ví dụ thư mục này là domains/ecntt.com/public_html
  • Backups : Chứa file backup khi bạn sử dụng chức năng Create/Restore Backups

Như vậy để vào thư mục gốc bạn có 2 cách một là vào Public_html, hai là vào từ thư mục Domains > Tên miền > public_html. Đối với hosting có nhiều tên miền, bạn nên vào bằng cách thứ 2 để tránh nhầm domain.

Cấu trúc thư mục domains

Thư mục này sẽ chứa các domain, mỗi domain sẽ là một thư mục, trong mỗi domain sẽ bao gồm các thư mục sau:

  • logs     :  File Logs của hệ thống
  • public_html     :  Đây là thư mục gốc của website, code bạn sẽ upload vào đây
  • public_ftp     :  các file dành cho account FTP
  • stats     :  thư mục được tạo bởi Webalizer như bài trước mình đã trình bày.
  • Ngoài ra có thể có private_html chưa các file được tạo từ phương thức SSL – https://

Lời kết

Nắm được hệ thống cấu trúc file sẽ giúp bạn dễ dàng trong việc upload code cũng như tìm kiếm một file trên hệ thông file của DirectAdmin.