Chuyên đề xử lý file trong PHP

Chào các bạn,

PHP là ngôn ngữ lập trình phía server nên việc thao tác với file, folder được dùng cũng khá nhiều. Hôm nay mình sẽ giới thiệu về phần thao tác với file, thư mục cũng như upload trong PHP.

Xử-lý-file-và-folder

Chuyên đề này bao gồm 4 phần chính

  • Xử lý file
  • Xử lý folder
  • Upload file
  • Ứng dụng viết form upload ảnh.

Nội dung cụ thể

Lời Kết

Hi vọng với phần nhỏ này, các bạn có thể làm chủ được phần xử lý file khi cần thiết. Cũng như những bài viết khác, mình hướng đến cách dùng, sử dụng mà không đề cập hết các tham số, chức năng… Những thông tin này bạn có thể tham khảo thêm trên trang php.