Force Regenerate Thumbnails tạo lại kích thước ảnh Thumbnails

Giới Thiệu

Trong quá trình sử dụng WordPress chắc cũng có lần bạn đổi theme của website mình. Tuy nhiên sau khi đổi bạn sẽ nhận thấy các hình Thumbnails cũ vẫn giữ nguyên kích thước và không giống như kích thước của Thumbnails mới. Làm cho Website của bạn không còn đồng bộ, hay ảnh thumbnails cũ hiển thị không đẹp. Thật may mắn khi có nhiều plugin giúp tái tạo lại ảnh Thumbnails. Tuy nhiên Force Regenerate Thumbnails chỉ với một cái click chuột sẽ giúp bạn hoàn thành việc này. Đặt biệt của Plugin này là sẽ xóa luôn ảnh Thumbnails cũ và tạo lại cái mới.

Cài đặt Plugin Force Regenerate Thumbnails

Bạn cài Plugin Force Regenerate Thumbnails  như thông thường, vào Plugins > Add New sau đó search Force Regenerate Thumbnails.

Force Regenerate Thumbnails tạo lại kích thước ảnh Thumbnails

Nhấn Install Now.

Force-Regenerate-Thumbnails-tạo-lại-kích-thước-ảnh-Thumbnails-2

Bạn kích hoạt Plugin này luôn.

Force-Regenerate-Thumbnails-tạo-lại-kích-thước-ảnh-Thumbnails-3

Sử dụng Plugin

Sau đó bạn vào Tools > Force Regenerate Thumbnails > Click vào Regenerate All Thumbnails.

Force-Regenerate-Thumbnails-tạo-lại-kích-thước-ảnh-Thumbnails-4

Bạn chờ cho Plugin tạo lại hình Thumbnails.

Force-Regenerate-Thumbnails-tạo-lại-kích-thước-ảnh-Thumbnails-5

Tùy vào hosting cũng như lượng ảnh mà quá trình này nhanh hay chậm. Bạn chờ khi báo đã hoàn thành.

Force-Regenerate-Thumbnails-tạo-lại-kích-thước-ảnh-Thumbnails-6

Lời kết

Vậy là chỉ với 1 click chuột mà bạn đã tạo lại toàn bộ hình Thumbnails để có một website đồng bộ. Có nhiều Plugin hỗ trợ về tạo lại hình Thumbnails, và Plugin Force Regenerate Thumbnails lựa chọn tốt cho bạn.