GKE – Tổng Quan

Giới thiệu

Kubernetes (K8s) là một mã nguồn mở được cung cấp bởi Google, dùng để triển khai tự động, scaling, quản lý container.

Trong khoá học này mình sẽ giới thiệu về Google Kubernetes Engine  (GKE). Deploying Containerized Workloads bằng Google Cloud Kubernetes Engine. Bạn sẽ được học cách deploy và configure clusters của VM instances chạy Docker containers trên Google Cloud Platform.

Yêu cầu cần thiết

  • Có kiến thức cơ bản về cloud computing.
  • Kiến thức cơ bản về container,  Docker.
  • Có tài khoản google Cloud, hiện tại bạn có thể đăng ký trial 300$ để thực hành.