GKE – Xóa Service Deployment và Cluster

Như vậy là chúng ta đã sử dụng web console, bây giờ chúng ta sẽ xóa hello cluster mà chúng ta vừa tạo. Để xóa hello cluster, đầu tiên chúng ta xóa service.

Kết quả:

Lúc này nếu truy cập vào ip sẽ không truy cập đc. Tiếp đến, chúng ta sẽ xóa workload.

Kết quả:

Cuối cùng chúng ta xóa Cluster

Lúc này nếu bạn vào VPC network firewall rules, hay load balancer thì sẽ không còn các configured của Cluster nữa.