Hướng dẫn backup tự động trên Direct Admin

Hai bài trước mình đã hướng dẫn bạn cách backup từ 1 user hay là backup full với quyền admin. Tuy nhiên, việc backup bằng tay sẽ mất thời gian, đồng thời bạn phải tải bản backup về máy vì bản backup này nằm chung vps với dữ liệu, trường hợp vps này bị lỗi thì dữ liệu backup trên đó nếu không tải về cũng sẽ mất. Vì thế mình sẽ hướng dẫn backup tự động trên Direct Admin.

Xem thêm

Bài này mình sẽ hướng dẫn bạn backup dữ liệu tự động theo thời gian là lưu trên một nơi khác qua FTP. Nếu không có một hosting hay VPS khác bạn vẫn có thể áp dụng bài viết này tuy nhiên nơi bạn chọn là Local để lưu lại trên chính VPS backup. Mình khuyến cáo nên dùng tài khoản FTP của hosting khác để đảm bảo an toàn. Tài khoản FTP bao gồm username, password, FTP host và port.

Backup tự động trên Direct Admin

Đầu tiên bạn đăng nhập với tài khoản admin, vào Admin Backup/Transfer.

Hướng dẫn backup tự động trên Direct Admin

Bạn điền các thông tin backup cũng như nơi lưu trữ.

Hướng dẫn backup tự động trên Direct Admin

Step 1: Who

Bạn chọn tài khoản muốn backup hay chọn all để backup tất cả.

Step 2: When

Cron Schedule : Cài đặt thời gian backup, mình chọn 5h sáng. Day of Month, Month, Day of Week bạn để * tất cả để backup tất cả các ngày.

Step 3: Where

Chọn Ftp, điền các thông tin tài khoản Ftp của bạn.

Step 4: What

All Data để backup tất cả dữ liệu

Step 5 Sau đó nhất submit

Lời kết

Vậy là xong, bây giờ bạn yên tâm, bản lưu trữ luôn nằm một nơi khác với dữ liệu bạn đang dùng, nếu có vấn đề gì, bạn sẽ chủ động restore lại dữ liệu mới nhất và nhanh chóng.