Hướng dẫn backup và restore dữ liệu trên Direct Admin với user

Ở bài trước mình đã hướng dẫn bạn tạo full backup với quyền admin. Tuy nhiên nếu bạn mua hosting thì sao? Vì thế bài viết này mình sẽ hướng dẫn backup và restore dữ liệu trên Direct Admin bằng quyền user. Với tài khoản user, bạn hoàn toàn có thể backup dữ liệu của mình và tải về máy đề phòng sự cố, hay bị lỗi.

Direct Admin có 3 quyền là admin, reseller và user.

Xem thêm

Hướng dẫn backup dữ liệu trên Direct Admin bằng quyền user

Backup

Hướng dẫn backup và restore dữ liệu trên Direct Admin với user

Sau khi đăng nhập vào trang quản trị hosting, bạn chọn Create/Restore Backups.

Hướng-dẫn-backup-và-restore-dữ-liệu-trên-Direct-Admin-bằng-quyền-user-2

Bạn check tất cả các dữ liệu backup. Sau đó nhấp Create Backup.

Hướng-dẫn-backup-và-restore-dữ-liệu-trên-Direct-Admin-bằng-quyền-user-3

Thông báo đã sẽ tiến hành backup và gửi thông báo khi đã backup xong. Trong mail sẽ có đường link báo trạng thái backup đã hoàn thành

Hướng-dẫn-backup-và-restore-dữ-liệu-trên-Direct-Admin-bằng-quyền-user-4

File backup bạn sẽ được lưu trong thư mục backup, bạn tải file này về để đề phòng trường hợp bị mất dữ liệu.

Restore dữ liệu trên Direct Admin

Bạn cũng đăng nhập vào quản trị hosting và chọn Create/Restore Backup.

Hướng-dẫn-backup-và-restore-dữ-liệu-trên-Direct-Admin-bằng-quyền-user-5

Bạn chọn file backup cần restore. Sau đó bấm Select Restore Options.

Hướng-dẫn-backup-và-restore-dữ-liệu-trên-Direct-Admin-bằng-quyền-user-6

Bạn check tất cả các mục rồi nhấp Restore Selected Items để bắt đầu restore lại dữ liệu.

Lời kết

Với việc backup và restore dữ liệu sẽ đảm bảo cho bạn luôn có bản dự phòng để phục hồi lại website của mình nhanh chóng nhất.