Hướng dẫn cài đặt EPEL và REMI Repo trên CentOS

Ở bài tổng quan về lệnh YUM, mình đã giới thiệu về cách cài phần mềm bằng lệnh YUM. Về cơ bản, YUM có nhiều thông tin về các phần mềm thông dụng cần thiết. Tuy nhiên, cũng có những phần mềm mà YUM không có sẵn trong gói cơ bản chẳng hạn như phpMyAdmin.

huong-dan-cai-dat-epel-va-remi-repo-tren-centos-2

Nếu bạn dùng lệnh cài đặt sẽ báo lỗi No package phpMyAdmin available.

Lúc này để cài những phần mềm đó, bạn phải tải các gói từ website nhà sản xuất. Hay đơn giản hơn bạn bổ sung thêm các gói thông tin lưu trữ (Repository – repo) cho YUM.

EPEL và REMI là 2 Repo thông dụng, nó bao gồm các bộ ứng dụng cần thiết và phổ biến.

Cài đặt EPEL và REMI Repo trên CentOS bằng YUM

Cài đặt EPEL Repository

Bạn kiểm tra lại hệ thống đã cài đặt EPEL chưa bằng lệnh:

yum repolist

Hướng dẫn cài đặt EPEL và REMI Repo trên CentOS

Như vậy EPEL chưa được cài đặt, bạn có thể tiến hành cài.

Cách 1 : Đơn giản nhất, bạn dùng lệnh:

yum install epel-release

Nhập y rồi enter.

huong-dan-cai-dat-epel-va-remi-repo-tren-centos-4

Sau khi cài đặt xong, bạn có thể kiểm tra lại bằng lệnh:

yum repolist

huong-dan-cai-dat-epel-va-remi-repo-tren-centos-6

Cách 2 : Ưu tiên dùng cách 1, chỉ trường hợp không thể cài bằng cách đó mới phải dùng đến cách sau.

CentOS 7 64 Bit

rpm -Uvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/e/epel-release-7-8.noarch.rpm

CentOS 6 32 Bit

rpm -Uvh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm

CentOS 6 64 Bit

rpm -Uvh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm

CentOS 5 32 Bit

rpm -Uvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/5/i386/epel-release-5-4.noarch.rpm

CentOS 5 64 Bit

rpm -Uvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/5/x86_64/epel-release-5-4.noarch.rpm

Cài đặt REMI Repo trên CentOS

CentOS 7

rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpm

CentOS 6

rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm

CentOS 5

rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-5.rpm

Để đặt mặc định cho REMI repo, bạn mở file /etc/yum.repos.d/remi.repo bằng lệnh:

vi /etc/yum.repos.d/remi.repo

huong-dan-cai-dat-epel-va-remi-repo-tren-centos-7

Nhấn insert để chuyển sang khung nhập (Xuất hiện chữ INSERT). Và chuyển enabled=0 thành enabled=1.

huong-dan-cai-dat-epel-va-remi-repo-tren-centos-8

Nhân ESC để thoát khung insert, gõ :wq! Enter để lưu lại.

huong-dan-cai-dat-epel-va-remi-repo-tren-centos-9

Có thể dùng lệnh kiểm tra lại repo:

yum repolist

Lời Kết

Cài đặt EPEL và REMI Repo sẽ giúp bạn bổ sung thêm các gói cài đặt cho YUM, Một số gói không nằm trong gói cơ bản của YUM nên việc bổ sung EPEL và REMI Repo sẽ giúp bạn có thể cài đặt những phần mềm đó.