Hướng dẫn cấu hình Advanced trong plugin Yoast SEO

Tiếp theo serie về plugin Yoast SEO, bài này mình sẽ trình bày Advanced – Yoast SEO

Xem thêm hướng dẫn sử dụng plugin Yoast SEO

Advanced – Yoast SEO

  • Breadcrumbs
  • Permalinks
  • RSS

Breadcrumbs

Breadcrumbs là phần quan trọng trong hệ thông điều hướng của website (navigation) mà hầu như website nào cũng có. Nó là tập hợp liên kết phân cấp trên website giúp người đọc dễ dàng chuyển từ trang mục này sang mục khác.

Ví dụ:

Hướng dẫn cấu hình Advanced trong plugin Yoast SEO 1

Tuy nhiên phần này các thêm premium cũng hỗ trợ, nếu theme đã có thì mình có thể bỏ qua mục này.

Đầu tiên bạn Enabled Breadcrumbs trong Advanced sẽ xuât hiện giao diện như phần dưới

Hướng dẫn cấu hình Advanced trong plugin Yoast SEO 2

Các thiết lập trong phần này khá đơn giản bạn xem hình và cài đặt là được. Tiếp theo bạn cần chèn mã sau vào vị trí muốn hiển thị Breadcrumbs (single.php, archive.php, page.php…)

<?php if ( function_exists('yoast_breadcrumb') )  {yoast_breadcrumb('<p id="breadcrumbs">','</p>');} ?>

Permalinks

WordPress đã có mục này rồi, tuy nhiên Yoast SEO hỗ trợ tốt hơn, bổ sung nhiều cài đặt hơn.

Hướng dẫn cấu hình Advanced trong plugin Yoast SEO 3

Strip the category base (usually /category/) from the category URL : Mục này bỏ / category/ trong đường link. Theo mặc định đường link sẽ à domain/category/bai-viet. Nếu mục này được check link sẽ đẹp hơn domain/bai-viet.

Redirect attachment URL’s to parent post URL : Check mục này để chuyển hướng link image sang bài viết chứa nó. Bạn nên check mục này.

 

Remove stop words from slugs : Mục này sẽ bỏ những stop words trong link, giúp link bài viết/trang được gọn hơn.

RSS

Hướng dẫn cấu hình Advanced trong plugin Yoast SEO 4

RSS là một định dạng tập tin thuộc họ XML dùng trong việc chia sẻ tin tức Web

Mục RSS của Yoast nhằm bảo vệ khi một ai đó lấy nội dung bài viết thông qua RSS Feeds (Nhằm xác định nội dung của mình). Để làm điều này bạ cần thêm thông tin tác giả, nguồn tin vào đầu hay cuối RSS Feeds.

Ô trên là thêm vào trước, ô dưới là thêm vào sau. Cấu trúc ví dụ như sau

%%AUTHORLINK%%      A link to the archive for the post author, with the authors name as anchor text.

%%POSTLINK%%              A link to the post, with the title as anchor text.

%%BLOGLINK%%             A link to your site, with your site’s name as anchor text.

%%BLOGDESCLINK%%   A link to your site, with your site’s name and description as anchor text.

Vậy là mình đã hướng dẫn bạn cấu hình xong mục Advenced của Yoast SEO.