Hướng dẫn cấu hình Social trong plugin Yoast SEO

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn từng bước thiết lập trong Social, đây là một mảng khá quan trọng trong Yoast SEO, tận dụng tốt mạng sẽ hội sẽ giúp bạn nâng cao chất lượng với các công cụ tìm kiếm.

Xem thêm hướng dẫn sử dụng plugin Yoast SEO

Social trong plugin Yoast SEO bao gồm các tab

  • Accounts
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Google+

Accounts

Hướng dẫn cấu hình Social trong plugin Yoast SEO

Liệt kê đường dẫn đến các trang mạng xã hội.

Ở đây, bạn có tài khoản nào thì điền vào, chú ý là Twitter bạn chỉ điền tên tài khoản, vd: nammoz.

Facebook

Hướng dẫn cấu hình Social trong plugin Yoast SEO 2

Add Open Graph meta data

Đầu tiên “Add Open Graph meta data” bạn Enabled để Yoast SEO thêm các Open Graph meta data vào header của trang web bạn. Open Graph meta data giúp ích cho việc share, link đẹp hơn, Vì khi share bài viết, Các mạng xã hội chỉ nhận được các link bài share, nếu thêm Open Graph meta data, thì các trang mạng xã hội sẽ hiển thị nội dung có cả title, ảnh thumbnail, mô tả…

Bạn thiết lập Open Graph meta data ở mục Frontpage settings bên dưới, trong đó.

Frontpage settings

  • Title: bạn có thể để theo cấu trúc gồm tên website + slogan.
  • Description: Mô tả tương tự phần trước mình đã hướng dẫn.
  • Image URL: Hình ảnh giới thiệu về website của bạn, hình này sẽ hiển thị trên trang facebook khi share bài nếu bài viết đó không có bất kỳ hình nào khác thì facebook sẽ dùng hình này.

Facebook Insights and Admins

Bạn có thể thêm tài khoản facebook cá nhân hay ứng dụng Facebook do bạn xây dựng, Việc này giúp bạn theo dõi thông kê tại Frontpage settings Facebook Insights. Facebook Insights giúp bạn theo dõi đánh giá hiệu quả của Fanpage bạn, bạn có thể tìm hiểu thêm tại đây.

Twitter

Hướng dẫn cấu hình Social trong plugin Yoast SEO 3

Add Twitter card meta data cũng tương tự như Add Open Graph meta data, giúp link bạn khi share hiển thị đầy đủ title, image thumb, và mô tả.

Pinterest

Hướng dẫn cấu hình Social trong plugin Yoast SEO 4

cho phép các bạn chèn đoạn mã xác minh website với Pinterest

Google+

Hướng dẫn cấu hình Social trong plugin Yoast SEO 5

Mục này cho phép bạn khai báo link đến tài khoản Google Plus của bạn.

Như vậy mình đã hướng dẫn các bạn chi tiết thiết lập Social trong plugin Yoast SEO, chúc bạn thành công