Hướng dẫn cấu hình Title & Meta trong plugin Yoast SEO

Ở bài viết trước bạn đã biết cấu hình mục General của plugin Yoast SEO rồi, hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn tiếp tụ với plugin Yoast SEO với phần Title & Meta.

Xem thêm hướng dẫn sử dụng plugin Yoast SEO

Title & Meta

Mục này bao gồm:

 • General
 • Homepage
 • Post Types
 • Taxonomies
 • Archives
 • Other

1 General

Title & Meta 1

 • Force rewrite titles: cho phép thay đổi tiêu đề bài viết, page khi viết bài, bạn nên enabled nó lên.
 • Title Separator : Chọn biểu tượng phân cách giữa các phần trong title.

2 Homepage

Title & Meta 3

Trong mục này có 2 tab để tùy chỉnh title và description của trang chủ

 • title template : Phần này sẽ tự lấy, bạn có thể chỉnh sửa nếu muốn nhưng tối đa 70 ký tự và bạn nên nhập tên website, slogan website vào đây. Mình để mặc định luôn.
 • meta description template: tối đa 160 ký tự, phần này bạn nhập những keywords chính vào

ví dụ: Thu thuật WordPress, Hướng dẫn WordPress, SEO onpage, SEO offpage…

3 Post Types

Title & Meta 4

Posts

 • Title template: Mặc định có dạng “%%title%% %%page%% %%sep%% %%sitename%%” nghĩa là gồm tiêu đề [trang – nếu có] – Tên website.
 • Meta description template: Bạn có thể để trong, trong quá trình viết bài mình sẽ điền.
 • Meta Robots: Cho phép công cụ tìm kiếm index,  vì thế bạn phải để “index”.
 • Date in Snippet Preview: hiển thị ngày tháng trên trang kết quả tìm kiếm.
 • Yoast SEO Meta Box: phải để “show” để khi viết bài sẽ hiện hộp Yoast SEO nơi bạn sửa “SEO title”, “meta description” và “focus keyword”.

Pages

Tương tự như phần Posts

Media

Mục này dùng để thiết lập tối ưu hình ảnh, video…

4 Taxonomies

Title & Meta 5

Taxonomies dùng để phân loại bài viết trong WordPress, chúng ta thường dùng đó là Categories & Tags, ở đây sẽ là mục thiết lập cho 2 mục này.

Meta Robots bạn cũng nên để chế độ “index”.

Yoast SEO Meta Box cũng để “Show”.

5 archives

Title & Meta 6

 • Author archives: Nếu website của bạn chỉ có một tác giả, thì phần này không ảnh hưởng gì, bạn có thể “Disabled” nó cũng được, nhưng nến website của bạn có nhiều tác giả thì phải để “Enable”. “Meta Robots” cũng giống như những phần ở trên.
 • Date-based archives: Trang lưu trữ ngày tháng năm, vì thế mục này bạn không index để tránh bị lỗi trùng lặp nội dung, không tốt cho SEO.
 • Special Pages: thiết lập cho những trang đặc biệt như trang tìm kiếm hay trang 404, bạn có thể sửa lại hay Việt Hóa.

6 Others

Mục này không quan trọng lắm, bạn có thể để như mặc định thôi.