Hướng dẫn cấu hình Tools trong plugin Yoast SEO

Trong bài viết này mình sẽ tình bày về Tools – Yoast SEO, bộ công cụ này sẽ giúp bạn chỉnh sử file robots.txt, .htaccess, cũng như chỉnh sửa nhanh title, descriptions của bài viết, trang…

Xem thêm hướng dẫn sử dụng plugin Yoast SEO

Tools – Yoast SEO

 • Bulk editor
 • File editor
 • Import and Export

1

Bulk editor

Đây là công cụ của Yoast giúp bạn chỉnh sửa nhanh tilte, mô tả của bài viết, trang. Mà không cần phải vào từng bài để chỉnh sửa

2

Gồm 2 tab

 • Tilte : Chỉnh sửa nhanh tilte
 • Descriptions : Chỉnh sửa nhanh descriptions.

Bạn nhập title hay descriptions vào ô nhập mới rồi save lại là được.

File editor

Tool này giúp bạn có thể chỉnh sửa file robots.txt và file .htaccess. Trong đó file robots sẽ cho phép bot tìm kiếm những gì và ngăn bot tìm kiếm ở thư mục nào.

Ví dụ ngăn bot tìm và inbox mục admin thì bạn disallow như sau:

 

User-agent: *
Disallow: /wp-admin/
Allow: /wp-admin/admin-ajax.php

3

File . htaccess, nếu bạn không rõ thì không nên chỉnh sửa trong file này. Nếu bạn bị lỗi file này có thể khổi phục lại bằng cách dùng tài khoản FTP sử lại như sau

 

# BEGIN WordPress
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
</IfModule>

# END WordPress

Import and Export

Trong mục này bao gồm

Import

Export

Import from other SEO plugins

Trong đó

 • Import: Nhập dữ liệu của plugin Yoast SEO từ website khác cũng sử dụng plugin này nhằm tiết kiệm thời gian cài đặt lại.
 • Export: Xuất dữ liệu cài đặt của Yoast SEO để import vào web khác dạng file settings.zip.
 • Import from other SEO plugins : Mục này cho phép bạn nhập dữ liệu từ plugin SEO khác sang Yoast SEO khi bạn đổi từ pluing SEO khác sang Yoast SEO nhằm tránh rới hạng seo.

Hiện Yoast SEO hỗ trợ import từ

 • Import from HeadSpace2?
 • Import from All-in-One SEO?
 • Import from WooThemes SEO framework?
 • Import from wpSEO

Chúc các bạn thành công