Hướng dẫn đổi mật khẩu trong DirectAdmin

Đổi mật khẩu một tài khoản chắc không có gì xa lạ đối với bạn. Tuy nhiên, mình vẫn quyết định viết bài này bởi trong DirectAdmin không phải có một mật khẩu duy nhất, mà ngoài ra còn có mật khẩu FTP, hay Database. Chính vì thế  mình viết bài này để các bạn đổi mật khẩu trong DirectAdmin nhanh chóng, thuận tiện, tránh trường hợp sau khi đổi mật khẩu không kết nối được FTP chẳng hạn.

Đổi mật khẩu trong DirectAdmin

Để đổi mật khẩu trong DirectAdmin, Đầu tiên, bạn đăng nhập vào DirectAdmin. Tại giao diện Home, bạn chọn Password.

Hướng dẫn đổi mật khẩu trong DirectAdmin

Bạn điền mật khẩu cũ và mới vào.

Hướng dẫn đổi mật khẩu trong DirectAdmin

  • Current DirectAdmin Password : Bạn nhập lại Password cũ đang sử dụng.
  • Enter Password : Mật khẩu mới mà bạn muốn tạo.
  • Re-Enter Password : Nhắc lại mật khẩu mới muốn tạo một lần nữa.

Bạn check là 3 mục bên dưới luôn nếu muốn DirectAdmin sẽ đổi tất cả các mật khẩu FTP, hay database sang PassWord mới luốn nhé.

  • DirectAdmin Account
  • Main FTP Account
  • Main Database Account

Hướng dẫn đổi mật khẩu trong DirectAdmin

Lời kết

Với bước đơn giản như trên bạn có thể đổi đồng thời các mật khẩu user, FTP và Database trong DirectAdmin. Chúc bạn thành công.