Hướng dẫn sử dụng phần Organic search của ahrefs

Ở những bài trước chúng ta đã tìm hiểu xong phần Backlink profile. Để tiếp theo serie này, chúng ta đi qua phần Organic search.

Trong phần này sẽ đề cập đến Organic keywordsTop pages.

Xem tất cả Serie

Organic keywords

Organic keywords nhằm đánh giá từ khóa nào của website đang đứng top Google.

Organic search

Ahrefs sẽ liệt kê những từ khóa có thứ hạng cao và url ứng với từ khóa đó. Dựa vào bảng xếp hạng này bạn có thể đánh giá những từ khóa nào của bạn hiệu quả cũng như có thể đánh giá đối thủ đang đứng top với những từ khóa nào.

Trong đó :

  • New : Những từ khóa mới tăng hạng
  • Movements : So sánh sự thay đổi theo ngày của các từ khóa.

Để sắp xếp kết quả theo cột nào chỉ cần click vào title cột đó là đc.

Top pages

Xếp hạng page nào đang đứng top với từ khóa nào

Organic search

Từ kết quả bạn có thể thấy lượng truy cập trang nào cao nhất với từ khóa nào.