Hướng dẫn sử dụng Plugin Hello Dolly

Để tiếp theo phần Plugin, mình sẽ hướng dẫn bạn sử dụng 2 Plugin mặt định khi cài đặt WordPress đó là Hello Dolly, và Akismet. Bài này mình sẽ hướng dẫn Plugin Hello Dolly.

Hướng dẫn dùng Plugin Hello Dolly

Sau khi cài đặt WordPress, mặc định Plugin này sẽ ở trạng thái Inactive, để sử dụng bạn phải kích hoạt nó.

Hướng-dẫn-sử-dụng-Plugin-Hello-Dolly-1

Để kích hoạt bạn vào Plugins > Installed Plugins. Rồi nhấp Activate Plugin này. Plugin sẽ chuyển sang trạng thái active.

Hướng-dẫn-sử-dụng-Plugin-Hello-Dolly-2

Plugin này sẽ hiện một câu chào là câu trong bài hát “Hello, Dolly” trong trang đăng nhập. Mỗi lần tải lại trang sẽ ra một câu trong bài này. Để thay đổi nội dung bài hát bạn chọn Edit.

Hướng-dẫn-sử-dụng-Plugin-Hello-Dolly-3

Bạn sẽ thấy đây chính là mục Editor Plugin mà bài trước mình đã nói.

Bạn thay đổi bài hát nằm giữa $lyrics = “Bài Hát”;

Mỗi câu bạn nhớ xuống hàng.

$lyrics = "Hello, Dolly
Well, hello, Dolly
It's so nice to have you back where you belong
You're lookin' swell, Dolly
I can tell, Dolly
You're still glowin', you're still crowin'
You're still goin' strong
We feel the room swayin'
While the band's playin'
One of your old favourite songs from way back when
So, take her wrap, fellas
Find her an empty lap, fellas
Dolly'll never go away again
Hello, Dolly
Well, hello, Dolly
It's so nice to have you back where you belong
You're lookin' swell, Dolly
I can tell, Dolly
You're still glowin', you're still crowin'
You're still goin' strong
We feel the room swayin'
While the band's playin'
One of your old favourite songs from way back when
Golly, gee, fellas
Find her a vacant knee, fellas
Dolly'll never go away
Dolly'll never go away
Dolly'll never go away again";

Lời kết

Với Plugin này không có ý nghĩa nhiều, nhưng mình lấy ví dụ cho các bạn hiểu hơn về mục Plugin này. Bài sau sẽ cài đặt cho Plugin Akismet phức tạp hơn nhiều.