Hướng dẫn sử dụng XAMPP

Để đưa website lên internet, cần có hostingdomain. Tuy nhiên, khi nghiên cứu, thử nghiệm hay chỉnh sửa code thì vẫn nên tiến hành trên localhost để tránh ảnh hưởng trực tiếp đến website. XAMPP là một lựa chọn, ở bài trước mình đã hướng dẫn cài đặt XAMPP. Hôm nay mình tiếp tục hướng dẫn sử dụng XAMPP, cũng như các bước chuẩn bị để tiến hành cài đặt website, ở đây mình sử dụng mã nguồn WordPress.

Hướng dẫn cài đặt WordPress trên Localhost – 3 Bài

Hướng dẫn sử dụng XAMPP

Thư mục Website

Đầu tiên, bạn mở XAMPP, khởi động Apache, MySQL như bài trước mình đã hướng dẫn.

Hướng dẫn sử dụng XAMPP

Thư mục website của bạn sẽ đặt trong C:\xampp\htdocs. Khi bạn mở http://localhost/ thì nội dung thực thi chính là file C:\xampp\htdocs\index.php

Bây giờ bạn tạo một thư mục mới để đặt website của mình. Ví dụ mình tạo thư mục moz tại C:\xampp\htdocs.

Hướng dẫn sử dụng XAMPP

Để truy cập vào thu mục này bạn gõ  http://localhost/moz . Hiện tại thư mục moz chưa có nội dung nên bạn sẽ thấy như hình dưới.

Hướng dẫn sử dụng XAMPP

 

Bạn có thể tạo 1 file index.html (bằng notepad) với nội dung như sau để test thử.

<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Test</title>
</head>
<h1 style="text-align:center; ">Welcome</h1>
<body>
</body>
</html>

 

Hướng dẫn sử dụng XAMPP

Vậy là đã thành công, bạn có thể xóa file này đi, để bài sau mình sẽ cài đặt WordPress.

Tạo Database (CSDL)

Khi tiến hành cài đặt WordPress, sẽ cần có 1 CSDL để WordPress lưu trữ post, page, user…. Chính vì thế trước khi đi vào cài đặt, cần phải tại một CSDL trước.

Khi tạo một CSDL cần nhớ 4 thông số sau:

  • Database user: Tên đăng nhập vào Databsee.
  • Database password: Mật khẩu đăng nhập vào Databsee.
  • Database Host: localhost (thường là localhost ngay cả khi bạn dùng hosting).
  • Database name: Tên Database.

Để tạo 1 Database, đầu tiên truy cập vào http://localhost/phpmyadmin/

huong-dan-su-dung-xampp-5

Điền tên Database name, và chọn cột Collation. Để hỗ trợ tốt cho Tiếng Việt, bạn nên chọn utf8_unicode_ci. Mình sẽ có bài viết phân tích về các kiểu dữ liệu này sau, hiện tại bạn có thể chọn như thế. Sau đó nhấp Create để tạo Database.

Sau khi tạo thành công, bạn sẽ thấy 1 Database mới bên cột bên trái.

huong-dan-su-dung-xampp-6

Đối với Localhost, thông tin này bao gồm

  • Database user: root.
  • Database password: trống
  • Database Host: localhost.
  • Database name: moz.

Lời kết

Bài viết này đã giải quyết 2 vấn đề là thư mục đặt code và Database. Bài viết sau sẽ bắt đầu tiến hành cài đặt WordPress trong thư mục này và sử dụng Database mới tạo.