Hướng dẫn tạo hosting trên DirectAdmin bằng Reseller

Tiếp theo bài tạo hosting từ DirectAdmin, Sau khi bạn có tài khoản Reseller ở bài trước, hay bạn mua các gói Reseller từ nhà cung cấp việc tiếp theo là tạo các gói hosting có cấu hình sẵn và tạo hosting để sử dụng.

Tạo gói hosting

Để dễ theo dõi, bạn xin nhắc lại thứ tự tạo hosting là : Tạo gói reseller > tạo reseller > tạo gói hosting > tạo hosting. Bài trước chúng ta đã tạo gói reseller và reseller, bài này sẽ tiếp tục tạo gói hosting và hosting.

Để tạo reseller bạn xem lại bài viết

Đầu tiên bạn đăng nhập bằng tài khoản reseller trong bài trước.

Hướng dẫn tạo hosting trên DirectAdmin bằng Reseller

Hiện tại tài khoản đang ở Reseller Level. Bạn nhấn vào Add Package để tạo gói hosting.

Hướng-dẫn-tạo-hosting-trên-DirectAdmin-bằng-Reseller-2

Cũng như bài trước. Cài đặt các cấu hình tài nguyên cần thiết cho gói này. Bạn cũng chú ý một số thông số như bài trước.

Hướng-dẫn-tạo-hosting-trên-DirectAdmin-bằng-Reseller-3

Sau đó đặt tên và lưu lại, như vậy là bạn đã có cấu hình một gói hosting.

Hướng-dẫn-tạo-hosting-trên-DirectAdmin-bằng-Reseller-4

Tạo hosting

Bây giờ bạn sẽ tạo người dùng mới (hosting). Trở lại home rồi chọn Add New User.

Hướng-dẫn-tạo-hosting-trên-DirectAdmin-bằng-Reseller-5

Điền thông tin yêu cầu, chọn gói hosting cho user này rồi nhấn submit.

Hướng-dẫn-tạo-hosting-trên-DirectAdmin-bằng-Reseller-6

Vậy là đã có 1 tài khoản hosting mới, bạn sử dụng tài khoản này để upload code, tạo mysql…

Lời kết

2 bài viết này đã giúp bạn có thể tạo hosting cho mình sử dụng cũng như chia sẽ tài nguyên ở level admin hay Reseller. Những bài tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cái sử dụng DirectAdmin cho người dùng.