Hướng dẫn tạo reseller trên DirectAdmin

Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn tạo reseller trên DirectAdmin. Sở dĩ mình chọn viết bài này trước vì ngày nay với lợi thế về giá nên DirectAdmin khá phổ biến. Một số nhà cung cấp còn tặng kèm bản quyền DirectAdmin kèm theo VPS vì thế mình sẽ hướng dẫn bạn sử dụng trước bài viết cài đặt.

Thứ tự công việc để có 1 gói hosting khi bạn nhận thông tin VPS kèm với DirectAdmin là gì?

Tạo gói reseller > tạo reseller > tạo gói hosting > tạo hosting.

Ngoài thông tin quản lý VPS, Nhà cung cấp sẽ đưa cho thêm:

 • Control panel: http://IP:Port
 • Username: admin
 • Password: xxxxxx

Đây là thông tin đăng nhập DirectAdmin. Bạn đăng nhập theo địa chỉ Control panel với usernamePassword được đưa.

Hướng dẫn tạo reseller trên DirectAdmin

Tài khoản DirectAdmin chia làm 3 cấp độ

 • Admin : Có quyền cao nhất, có thể thay đổi hệ thống.
 • Reseller : Dưới admin, có thể tạo ra các user và các gói hosting.
 • User : Người sử dụng. Thao tác trên các gói hosting mà Reseller hay Admin tạo ra. Nếu bạn mua các gói hosting thì bạn sẽ có quyền của user này.

Hướng-dẫn-tạo-reseller-trên-DirectAdmin-2

Hướng dẫn tạo reseller trên DirectAdmin

Sau khi đăng nhập với quyền admin, bạn vào Manage Reseller Packages.

Hướng-dẫn-tạo-reseller-trên-DirectAdmin-3

Bạn nhấn Add Package để thêm gói Reseller.

Hướng-dẫn-tạo-reseller-trên-DirectAdmin-4

Giới hạn các thông số cần thiết. Chú ý các thông số như:

 • Bandwidth (MB) : Băng thông.
 • Disk Space (MB) : Dung lượng.
 • Domains : Số lượng domain của gói Reseller.
 • Sub-Domains : Số lượng subdomin.
 • Email Accounts : Số lượng tài khoản email.
 • MySQL Databases : Số lượng CSDL
 • Ftp Accounts : Số lượng tài khoản Ftp.

Bạn nhập số cần giới hạn vào, nếu không muốn giới hạn có thể check Unlimited.

Sau đó đặt tên cho gói này và lưu lại, giả sử mình đặt gói Hosting–A.

Hướng-dẫn-tạo-reseller-trên-DirectAdmin-5

Bạn đã tạo có thêm gói Reseller.

Hướng-dẫn-tạo-reseller-trên-DirectAdmin-6

Giờ chúng ta sẽ tạo một Reseller, Và Reseller này sẽ có thông số như đã cài đặt ở trên, bạn cũng có thể tạo nhiều tài khoản Reseller chung cấu hình này. Bạn quay lại trang chủ. Nhấn Create Reseller.

Hướng-dẫn-tạo-reseller-trên-DirectAdmin-7

Bạn điền thông tin tài khoản rồi nhấn submit.

 • Username: tên tài khoản.
 • E-Mail: email.
 • Enter Password : Mật khẩu đăng nhập.
 • Re-Enter Password: Nhắc lại mật khẩu.
 • Domain: tên miền.
 • Use Reseller Package: Chọn gói cấu hình.

Vậy là bạn đã tạo xong Reseller có cấu hình gói Hosting–A. Bạn có thể thêm nhiều user khác cùng cấu hình như vậy. Sau khi đã có tài khoản Reseller bạn có thể đăng nhập để tạo ra các gói hosting theo ý muốn.

Để tạo hosting bạn xem tiếp bài tiếp theo

Lời kết

Bài viết trên đã hướng dẫn bạn cách tạo một tài khoản Reseller cũng như cài đặt các thông số tài nguyên mà Reseller này có thể sử dụng, bài viết sau mình sẽ hướng dẫn bạn sử dụng tài khoản này để tạo ra các gói hosting.