Hướng dẫn tạo subdomain trong DirectAdmin

Tiếp tục phần tìm hiểu và sử dụng DirectAdmin, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn tạo subdomain trong DirectAdmin. Trước khi đi vào hướng dẫn, mình sẽ tìm hiểu subdomain là gì?

Subdomain là gì?

Subdomain là một domain con, nằm trong domain chính. Và Subdomain sử dụng một thư mục khác với thư mục chính, thư mục này có thể nằm trên hosting khác với hosting domain chính. Nghĩa là khi bạn truy cập vào subdomain, nội dung trang web này khác với domain chính.

Ví dụ:

Domain chính : ecntt.com

Subdomain : demo.ecntt.com

Tạo subdomain trong DirectAdmin

Đầu tiên bạn vào Subdomain Management.

Hướng dẫn tạo subdomain trong DirectAdmin

Điền tên Subdomain vào. Sau đó nhấp Create để tạo một Subdomain mới.

Hướng-dẫn-tạo-subdomain-trong-DirectAdmin-2

Sau khi tạo xong.

Hướng-dẫn-tạo-subdomain-trong-DirectAdmin-3

Subdomain này sẽ sử dụng thư mục public_html/ten-subdomain. Ví dụ public_html/demo. Vì thế, bạn cần upload code vào thư mục này.

Hướng-dẫn-tạo-subdomain-trong-DirectAdmin-4

Nếu bạn truy cập vào địa chỉ subdomain mới tạo mà hiển thị nội dung sau nghĩa là bạn đã thành công

Hướng-dẫn-tạo-subdomain-trong-DirectAdmin-5

Tuy nhiên nếu như có thông báo Apache is functioning normally, bạn cần xem lại đã trỏ subdomain về hosting chưa, vấn đề này mình sẽ hướng dẫn bạn trong bài khác, không thì bạn liên hệ nhà cung cấp tên miền để được hỗ trợ.

Lời kết

Việc tạo subdomain có lẽ khá phổ biến đối với các Quản trị viên web. Trong trường hợp bạn muốn thêm một blog, forum hướng dẫn cho website bán hàng chẳng hạn, nếu bạn để forum.domain.com, hay blog.domain.com sẽ chuyên nghiệp hơn nhiều là domain.com/blog.