Hướng dẫn tạo tài khoản FTP trên DirectAdmin

Thông thường, mỗi tài khoản hosting sẽ kèm một tài khoản FTP, tuy nhiên vì một lý do gì đó (Có thể upgrade, chuyển hệ thống…) làm mất tài khoản này đi. Bạn sẽ cần tạo lại tài khoản mới. Hay đơn giản, bạn muốn thêm 1 tài khoản khác. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn tạo tài khoản FTP trên DirectAdmin.

Tạo tài khoản FTP trên DirectAdmin

Đầu tiên, bạn vào FTP Management.

Hướng-dẫn-tạo-tài-khoản-FTP-trên-DirectAdmin-1

Ở đây bạn có thể đổi Password, bằng cách click vào change. Bạn sẽ được chuyển tới trang đổi mật khẩu như bài trước mình đã hướng dẫn.

Xem thêm

Ở đây, mình hướng dẫn bạn tạo một tài khoản FTP mới, bạn vào Create FTP account.

Hướng-dẫn-tạo-tài-khoản-FTP-trên-DirectAdmin-2

Bạn điền thông tin tài khoản FTP mới vào. Tùy từng gói Hosting mà bạn có thể có số tài khoản FTP đối đa khác nhau.

Hướng-dẫn-tạo-tài-khoản-FTP-trên-DirectAdmin-3

  • FTP Username
  • Enter Password
  • Re-Enter Password

Bạn chọn cho phép tài khoản này quản lý phần nào.

  • Domain
  • Ftp
  • User
  • Custom

Sau đó nhấn Create để tạo.

Hướng-dẫn-tạo-tài-khoản-FTP-trên-DirectAdmin-4

Lời kết

Bài viết trên giúp bạn tạo thêm một tài khoản FTP mới, hay trường hợp vì upgrade DirectAdmin mà làm mất tài khoản FTP thì việc này là cần thiết. Sau khi tạo bạn có thể sử dụng các phần mềm truy cập FTP như CuteFTP, FileZilla….