Hướng dẫn thay đổi Timezone tên CentOS

Việc sai múi giờ trên VPS nhiều khi gây bất tiện cho bạn, cũng như thời gian trên website sẽ bị lệch. Để chỉnh lại Timezone trên CentOS theo múi giờ Việt Nam, bạn đăng nhập vào vps, gõ lệnh sau để kiểm tra lại thời gian.

date

Hướng dẫn thay đổi Timezone tên centos

Thời gian hiện tại khác với thời gian ở Việt Nam.

Kiểm tra các timezone

ls /usr/share/zoneinfo/

Hướng dẫn thay đổi Timezone tên centos

Xem các timezone Asia

ls /usr/share/zoneinfo/Asia

huong-dan-thay-doi-timezone-ten-centos-16

Sau khi xác định múi giờ muốn đổi, bạn chỉ cần copy đè lên /etc/loccaltime  bằng lệnh copy

cp /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh  /etc/localtime

huong-dan-thay-doi-timezone-ten-centos-17

yenter.

Kiểm tra lại múi giờ

huong-dan-thay-doi-timezone-ten-centos-18

Thời gian đã đúng rồi.

Lời kết

Chỉ với những lệnh đơn giản trên nhưng sẽ giúp ích được bạn, trong trường hợp lệch thời gian đôi khi thật bất tiện.