Hướng dẫn WP Super Cache để tăng tốc WordPress

Giới thiệu

Có nhiều cách để tăng tốc độ WordPress, trong đó WP Super Cache tạo bộ nhớ đệm để tăng tốc được nhiều người sử dụng nhất.

Bộ nhớ đệm (Cache) lưu trữ nội dung website dưới dạng tĩnh giúp giảm bớt thời gian xử lý của server.

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn cài đặt, cấu hình và sử dụng plugin WP Super Cache

Cài WP Super Cache

Bạn cài bình thường như các plugin khác, ở đây mình sẽ cài trực tiếp. bạn bào Dashboard  > Plugins > Add New sau đó Search Plugins WP Super Cache.

Hướng dẫn WP Super Cache để tăng tốc WordPress 1

Cho tới thời điểm mình hướng dẫn đã có 10,522,515 lượt tải.

Hướng dẫn WP Super Cache để tăng tốc WordPress 2

Bạn nhấn “Install Now” để cài đặt. Sau khi cài đặt bạn khích hoạt plugin “Activate Plugin”

Hướng dẫn WP Super Cache để tăng tốc WordPress 3

  • Trước tiên bạn vào Settings > Permalink và bật tính năng permalink  (đường dẫn tĩnh) cho website.
  • .htaccess phải được CHMOD là 664 hoặc cao hơn.

Kích hoạt WP Super Cache

Dashboard  > Settings > WP Super Cache, tại tab Easy

Tại Caching, bạn chọn Caching On (Recommended) rồi nhấn Update Status

Hướng dẫn WP Super Cache để tăng tốc WordPress 4

Sau khi nhấn bạn sẽ có một số thay đổi bên dưới, xuất hiện Cache Tester. Xong bạn nhấn Test Cache, WP Super Cache sẽ kiểm tra bộ nhớ đệm của bạn, bằng cách tải trang web của bạn hai lần để so sánh nếu thời gian bằng nhau nghĩa là bộ nhớ đệm của bạn đã hoạt động. Như hình dưới đây.

Hướng dẫn WP Super Cache để tăng tốc WordPress 5

Tối ưu cài đặt cho WP Super Cache

Bạn vào Tab Advanced – WP Super Cache

Đây là phần chính trong cấu hình của WP Super Cache.

Ở mục này bạn check vào tất cả các mục mà có chữ Recommended theo khuyến cáo của tác giả, ngoài ra bạn chọn thêm 2 mục này nữa

  • Don’t cache pages with GET parameters. (?x=y at the end of a url) : Không lưu cache mà url có biến GET
  • Clear all cache files when a post or page is published or updated : Xóa cache khi đăng bài hay sửa bài.

Sau đó bạn nhấn Update Status để lưu lại

Hướng dẫn WP Super Cache để tăng tốc WordPress 6

Kéo xuống phần Expiry Time & Garbage Collection

  • Cache Timeout – thời gian hết hạn của cache trên Server.
  • Scheduler – tần suất thu gom những cache hết hạn trên. Bạn nên chọn là Timer, và đặt số giây cho nó.

Hướng dẫn WP Super Cache để tăng tốc WordPress 7

Sau đó nhấn Change Expiration để lưu lại kết quả.

Quản lý cache

Bạn vào WP Super Cache Settings > Contents > List all cached files :  Để xem và quản lý cache

Hướng dẫn WP Super Cache để tăng tốc WordPress 8

Bạn có thể xóa cache trang nào bạn muôn

Hướng dẫn WP Super Cache để tăng tốc WordPress

tạo trước cache toàn bộ website

Bạn vào WP Super Cache Settings > Preload Để bật nó lên, tuy nhiên mình thường không dùng tính năng này.

Tính năng này sẽ tạo bộ cache cho toàn bộ website, tuy nhiên nếu Preload toàn bộ website sẽ dùng nhiều tài nguyên của máy chủ.

Để sử dụng bạn nhập thời gian Refresh preloaded cache files every, và tối thiểu là 30 phút vì như mình nói ở trên, tính năng này sử dụng nhiều tài nguyên của máy chủ.

Hướng dẫn WP Super Cache để tăng tốc WordPress 9

Bạn có thể cấu hình như hình và nhấn update settings để lưu lại.

Lời kết

WP Super Cache sẽ giúp bạn tạo cache của website, qua đó sẽ tăng tốc website của bạn, thay vì mỗi lần truy cập, server sẽ sử lý… rồi trả về kết quả, thì WP Super Cache sẽ tạo file tĩnh để giảm thời gian sử lý.