Hướng dẫn tạo XML Sitemaps trong plugin Yoast SEO

Bài viết này mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn mục XML Sitemaps trong Yoast SEO. Có khá nhiều plugin WordPress khác hỗ trợ tạo sitemap.xml cho WordPress, nhưng nếu như bạn đang dùng Yoast SEO thì bạn nên dùng luôn cho tiện, không cần cài thêm plugin khác.

Xem thêm hướng dẫn sử dụng plugin Yoast SEO

XML Sitemaps

Trước tiên, mình sẽ nói sơ về vai trò XML Sitemaps. XML Sitemaps giúp các bots tìm kiếm như Google, Bing, Yandex, Yahoo… dễ dàng thu thập website của bạn để index hơn, Nó giúp các bọ tìm kiếm dễ dàng thấy các trang của chúng ta, giảm thời gian lập chỉ mục.

Bạn có thể cài đặt XML Sitemaps tại SEO > XML Sitemaps

General

Hướng tạo XML Sitemaps trong plugin Yoast SEO 1

Đầu tiên bạn Enabled XML sitemap functionality để bật, tắt XML Sitemaps – Yoast SEO, theo mình bạn nên bật sitemap lên, vì tại sao phải dùng thêm 1 plugin để tạo sitemap trong khi Yoast SEO có sẵn, thêm 1 plugin sẽ làm nặng thêm WordPress của chúng ta.

Bạn có thể xem thửu sitemap của chúng ta sau khi Enabled tại buttom sau câu : You can find your XML Sitemap here:

Nếu lỗi không tìm thấy bạn có thể Disabled rồi Enabled để kiểm tra lại.

Entries per page: Ở đây bạn nhập số lượng tối đa bao nhiêu link mỗi trang của sitemap, để mặc định 1000 cũng được.

User sitemap

Hướng tạo XML Sitemaps trong plugin Yoast SEO 2

  • Author / user sitemap: Thêm đường dẫn user trong XML sitemap không. Nếu Enabled, trong sitemap sẽ có thêm “http://ecntt.com/author-sitemap.xml” Trong sitemap này sẽ có đường dẫn user, và các bài post của user đó. Sau khi Enabled bạn sẽ có các tùy chỉnh cho phần này.
  • Users without posts: Có liệt kê user không có bài viết vào sitemap không, mặc định Disabled.
  • Filter specific user roles: Ơ đây bạn có thể lọc nhóm nào được lập chỉ mục, Mỗi nhóm có 2 lựa chọn là In sitemap và Not in sitemap.

Post types

Hướng tạo XML Sitemaps trong plugin Yoast SEO 3

Bạn có thể loại khỏi sitemap những post types như Post, Page, Media.

Tất nhiên đối với Post, Page thì bạn phải để In sitemap rồi, nó giúp bài viết, trang bạn được lập chỉ mục nhanh hơn, còn media thì tùy bạn, mình để Not in sitemap, tức là không cần đưa phần media vào sitemap.

Excluded Posts

Hướng tạo XML Sitemaps trong plugin Yoast SEO 4

Ở mục này bạn có thể thêm ngoại trừ các post mà không muốn lập sitemap, Dựa vào Post ID, bạn thêm Post ID muốn ngoại trừ vào ô dưới, nếu nhiều hơn một, các ID cách nhau dấu “,”. Ví dụ 1,2,99,100

Taxonomies

Hướng tạo XML Sitemaps trong plugin Yoast SEO 5

Cuối cùng là Taxonomies, Như bài trước mình có nói về Taxonomies. Bao gồm Categories và Tags. Ở mục này bạn nên In sitemap cả 2. Nhưng nếu bạn chưa tối ưu title, mô tả cho Categories vào Tags bạn có thể chuyển qua Not in sitemap nhằm khai báo với công cụ tìm kiếm rằng bài post và page mới quan trong. Tuy nhiên bạn nên để In sitemap và tối ưu Categories và Tags như thế sẽ tốt hơn.

Vậy là mình đã hướng dẫn bạn tạo sitemap bằng plugin Yoast SEO, chúc các bạn thành công.