Làm việc với thư mục trên CentOS

Chú ý là trên hệ điều hành linux có phân biệt hoa thường, vì thế khi di chuyển, tạo file, thư mục trên CentOS … bạn cần chú ý hoa thường nhé.

Tuy sử dụng sFTP Client bạn có thể quản lý file, thư mục trên Centos dễ dàng, trực quan nhưng có những trường bạn vẫn phải sửa dụng dòng lệnh, bài viết này sẽ giúp bạn hiểu những dòng lệnh quản lý folder đơn giản và thường dùng.

Xem tất cả Serie

Đâu tiên đăng nhập vào VPS thông qua SSH

Làm việc với thư mục trên CentOS

Bạn đang thấy ~  tức là bạn đang ở thư mục hiện tại của user, mỗi user sẽ có một thư mục riêng, tương tự như windows. Mình đăng nhập với tài khoản root và thư mục root.

Di chuyển đến một thư mục khác

cd /home/moz

Làm việc với thư mục trên CentOS

Để trở lại thư mục của user bạn dùng lệnh cd

cd

Làm việc với thư mục trên CentOS

Trở về thư mục gốc của server

cd /

Làm việc với thư mục trên CentOS

Bạn sẽ thấy lúc này dấu ~  (tương đương thư mục /root) thành / (thư mục cao nhất của server)

Xem thư mục, file ls

Làm việc với thư mục trên CentOS

  • ls : hiển thị file, thư mục (không hiển thị file ẩn)
  • ls -a : Xem tất cả file, thư mục kể cả file ẩn
  • ls -al : xem tất cả file, thư mục ẩn và thông tin chi tiết.

Tạo, xóa, copy, di chuyển thư mục trên Centos

Tạo thư mục

Để đơn giản, muốn tạo thư mục moz trong thư mục /home, mình sẽ di chuyển đến thư mục home trước rồi dùng lệnh

mkdir [tên thư mục]

Làm việc với thư mục trên CentOS

Bạn đã thấy bây giờ có thêm thư mục moz mình mới tạo.

Xóa thư mục

rm -rf [tên thư mục]: Xóa tất cả thư mục

Bây giờ mình sẽ xóa thư mục moz mới tạo ở trên, bạn cũng di chuyển đến thư mục home trước, sau đó xóa thư mục moz.

Làm việc với thư mục trên CentOS

Bạn sẽ thấy thư mục moz không còn.

Di chuyển thư mục

mv [thư mục chuyển] [thư mục đến]

Bây giờ mình có câu trúc như sau, trong thư mục home có 2 thư mục là tm1 và tm2, mình sẽ chuyển tm2 vào tm1

Làm việc với thư mục trên CentOS

Copy thư mục

cp -r [thư mục copy] [thư mục mới]

Bây giờ mình sẽ copy trong thư mục tm1 thành tm1-new, lệnh sẽ copy cả nội dung trong thư mục đó.

Làm việc với thư mục trên CentOS