LAMP CentOS 7 – Cài đặt PHP

Mặc định trên CentOS 7 đã có sẵn các gói cài đặt PHP. Vì vậy, để cài đặt bạn chỉ việc kiểm tra lại trước khi cài. Và cài như các gói khác ở bài trước.

yum info php

Cài đặt php trên CentOS 7Kết quả hiển thị thông tin của gói này như Version, Description….

Cài đặt php trên CentOS 7

Tiến hành cài đặt

yum install php php-mysql

Cài đặt php trên CentOS 7Nhấn y, rồi nhấn enter.

Khởi động lại Apache

systemctl restart httpd.service

Để kiểm tra, bạn tạo file info.php trong thư mục /var/www/html/wptips.biz/public_html với nội dung

<?php 
phpinfo(); 
?>

Cài đặt php trên CentOS 7Kết quả khi truy cập wptips.biz

Cài đặt php trên CentOS 7Nếu hiện nội dung giống như trên nghĩa là bạn đã cài đặt thành công php trên CentOS 7. Chúc bạn thành công.