Laravel là gì? Serie Laravel gồm những gì?

Laravel là gì?

Laravel là một Framework php mã nguồn mở. Laravel được xây dựng trên mô hình MVC (Model – View – Controller) nên ưu điểm của nó là có cú pháp rõ ràng, dễ hiểu hợp lý và logic giúp cho việc viết code trở nên nhanh chóng. Laravel là framework được ưa chuộng là sử dụng rộng rãi. Trong các bảng xếp hạng, laravel luôn dẫn đầu với lượng dùng áp đảo.

Laravel

Serie Laravel gồm những gì?

Serie này chỉ giới thiệu cơ bản về Laravel Framework, giúp bạn có thể làm quen, sử dụng đc và ở mức cơ bản để tự xây dựng cho mình một website với Laravel.

Tổng quan

Route – Controller

……..

View – Blade Teamplate

……..

Database – Eloquent ORM

……..

Phương thức Post và Get

……..