Lỗi Failed to retrieve directory listing khi dùng FileZilla

Một số trường hợp dùng FileZilla kết nối FTP bị lỗi Failed to retrieve directory listing dùng rằng các thông tin đều dúng, và Status: Logged in. Nguyên nhân lỗi này đến từ FileZilla 3.10 trở đi do cấu hình Encryption mặc định sử dụng FTP over TLS. Màn hình FileZilla khi bị lỗi này.

Lỗi Failed to retrieve directory listing khi dùng FileZilla 1

Khắc phục lỗi Failed to retrieve directory listing

Cách 1 : Tìm và tải phiên bản thấp hơn. Không khuyến cáo, mình chỉ đưa ra cho đủ thôi, Phần mềm nên cập nhật đầy đủ nhất có thể.

Cách 2 : Thay đổi Encryption, nên dùng.

Lỗi này do bạn để EncryptionUse explicit FTP over TLS if available.

Lỗi Failed to retrieve directory listing khi dùng FileZilla 2

Để khắc phục lỗi này, bạn vào File> Site Manager > chọn site bị lỗi.

Chuyển Encryption sang Only use plain FTP (insecure).

Lỗi Failed to retrieve directory listing khi dùng FileZilla 3

Và bạn sẽ kết nối được với server.

Lỗi Failed to retrieve directory listing khi dùng FileZilla 4

Lời kết

Dù bài viết mình giới thiệu 2 cách tuy nhiên bạn nên dùng cách 2. Chúc bạn thành công.