Nginx – Tổng Quan

Nginx là một web server mạnh mẽ mã nguồn mở. Bổ sung các tính năng như load balancing HTTP caching hay reverse proxy… Nó ngày càng trở nên phổ biến. Vì vậy Nginx là kiến thức không thể thiếu đối với một web developer, system administrator hay web technologist.

Yêu cầu

  • 1 VPS/Cloud Ubuntu Server 18.04
  • 1 domain đã DNS về server này.

Trong bài này, mình sẽ dùng VM instance của Google Cloud

Kiến thức cần có

  • Cơ bản về linux