NodeJS – Install & Configure Nginx

Tên miền của bạn đã trỏ về server của bạn. Tiếp đến, chúng ta sẽ cài nginx để thiết lập server. Nginx sẽ sử dụng như một webserver hay reverse proxy.

Cài đặt Nginx

Nginx có sẵn trong repository, vì vậy việc cài đặt trở nên đơn giản hơn nhiều.

Tuy nhiên trước khi cài đặt bạn cần cập nhật server.

sudo apt-get update

Sau đó cài nginx

sudo apt-get install nginx -y

Kiểm tra nginx

systemctl status nginx

Truy cập vào ip server để kiểm tra