PHP – Tổng quan

Kiến thức cần thiết trước khi học PHP

 • HTML
 • CSS
 • JavaScript

PHP là gì

 • PHP là viết tắt của “PHP: Hypertext Preprocessor“.
 • PHP được sử dụng rộng rãi, và là ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở.
 • PHP scripts được thực thi trên máy chủ.
 • PHP miễn phí.

File PHP là gì

 • File PHP có thể chứa text, HTML, CSS, JavaScript, và PHP code
 • PHP code được thực thi trên server và trả về kết quả HTML cho browser.
 • Phần mở rộng của file PHP là .php

PHP có thể làm gì

 • PHP tạo web động.
 • PHP có thể tạo, mở, đọc, viết, xóa, đóng file trên server.
 • PHP có thể thu thập dữ liệu từ form.
 • PHP có thẻ gửi và nhận cookies.
 • PHP có thể thêm, xóa, sửa database.
 • PHP có thể được sử dụng để kiểm soát quyền truy cập người dùng.
 • PHP có thể mã hóa dữ liệu.
 • PHP không bị giới hạn đầu ra HTML. Bạn có thể xuất ra images, PDF files, XHTML, XML….

Tại sao dùng PHP

 • PHP chạy trên nhiều nền tảng khác nhau (Windows, Linux, Unix, Mac OS X, etc…)
 • PHP tương thích với hầu hết máy chủ (Apache, IIS, …)
 • PHP hỗ trợ nhiều CSDL khác nhau.
 • PHP là miễn phí
 • PHP dễ học, và hiệu quả trên server side.