Quản lý file thư mục thông qua sFTP

Để quản lý file, thư mục, bạn có thể sử dụng dòng lệnh, tuy nhiên việc này hơi khó, dễ nhầm lẫn xóa file không phục hồi được nên mình đưa bài này vào trước để các bạn có thể quản lý file một cách trực quan thông qua phương thức sFTP. Nhưng một số thao tác bạn vẫn phải sử dụng dòng lệnh như nén, giải nén, xóa nhiều file…

Xem tất cả Serie

Để sử dụng phương thức kết nối sFTP, cũng như SSH bạn cần phần mềm sFTP Client. Đó là WinSCP, tải về WinSCP.

Sau khi mở phầm mềm lên, bạn điền thông tin đăng nhập.

Quản lý file thư mục thông qua sFTP

Sau đó nhấn login.

Quản lý file thư mục thông qua sFTP

Khi bạn cần đến VPS là server thì có lẽ bạn đã sử dụng qua hosting và các phần mềm đăng nhập FTP thì WinSCP cũng tương tự như thế đúng không.

Quản lý file thư mục thông qua sFTP

Trên hình:

1 : thư mục hiện hành.

2 : Các file và thư mục trong thư mục đó.

Tạo file, folder

Để tạo file, folder, bạn có thể click chuột phải, chọn New > file hay directory.

Quản lý file thư mục thông qua sFTP

Xóa file, folder

Để xóa file, folder bạn chọn file, nhấp Delete hay click chuột phải > delete

Quản lý file thư mục thông qua sFTP

Phân quyền CHMOD

Chọn file, thư mục cần phần quyền, click chuột phải > Properties

Quản lý file thư mục thông qua sFTP

Cài đặt phân quyền bạn muốn

Quản lý file thư mục thông qua sFTP

Sau đó nhấp Ok

Các chức năng khác

Vì sử dụng phần mềm này khá dễ dàng, lại tương tự như các phần mềm sử dụng FPT, nên các chức năng khác như rename, di chuyển, đổi tên…. Có thể thực hiện dễ dàng. Mình chỉ nói thêm các tạo, sửa file vì các bài sau dùng khá nhiều.

Đầu tiên bạn tạo file

Quản lý file thư mục thông qua sFTP

Nhập tên file, định dạng file (.txt, .php, .html…)

Quản lý file thư mục thông qua sFTP

Thêm nội dung và nhấp Save.

Quản lý file thư mục thông qua sFTP

Và kết quả

Quản lý file thư mục thông qua sFTP

Để sửa file, bạn chọn file, click chuột phải, chọn Edit

Quản lý file thư mục thông qua sFTP

Sau khi sửa xong, bạn nhấp lưu lại như trên.