Quản lý file và thư mục trên DirectAdmin

DirectAdmin (DA) tích hợp sẵn File Manager, công cụ quản lý file và thư mục này khá tiện lợi. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn một số chức năng của công cụ này.

[toc]

Quản-lý-file-và-thư-mục-trên-DirectAdmin-1

xem thêm

Quản lý file và thư mục

Đổi tên

Quản-lý-file-và-thư-mục-trên-DirectAdmin-2

Bạn click vào rename. Đặt tên mới vào lưu lại.

Quản-lý-file-và-thư-mục-trên-DirectAdmin-3

Chỉnh sửa

Click vào Edit, bạn chỉ có thể chỉnh sửa file, folder không có chức năng này. Bạn chỉnh sửa rồi nhấp Save As để lưu lại.

Quản-lý-file-và-thư-mục-trên-DirectAdmin-4

Sao chép

Bạn click vào copy, sau đó đặt tên mới cho file, folder rồi nhấp copy để copy.

Quản-lý-file-và-thư-mục-trên-DirectAdmin-5

Bảo vệ

Nhấp vào Protect, chức năng này chỉ có trên folder, sau đó bạn điền thông tin rồi check vào Protection Enabled và nhấp save.

Quản-lý-file-và-thư-mục-trên-DirectAdmin-6

Lúc này, bạn đã bật chức năng bảo vệ folder lên. Nếu bạn truy cập vào folder này, chẵn hạn ecntt.com/image/ sẽ hiện thông báo đăng nhập.

Quản-lý-file-và-thư-mục-trên-DirectAdmin-7

Tạo file/folder

Để tạo file hay folder, bạn cần di chuyển đến vị trí thư mục bạn muốn chứa file, folder mới rồi đặt tên, xong nhấp Create.

Quản-lý-file-và-thư-mục-trên-DirectAdmin-8

Upload file/folder

Bạn di chuyển đến thư mục upload, click Upload files to current directory. Đối với folder bạn cần nén lại thành file zip sau đó upload lên rồi giải nén ra. Sau đó chọn file rồi upload.

Quản-lý-file-và-thư-mục-trên-DirectAdmin-9

Sao chép, di chuyển nhiều file

  • Đầu tiên check vào các file, folder muốn copy, di chuyển.
  • Sau đó nhấp vào Add to Clipboard để đưa các file, folder vào vùng nhớ tạm. Nếu muốn xóa Clipboard thì bạn nhấp vào Empty Clipboard để làm rỗng Clipboard về như ban đầu.
  • Sau khi Add to Clipboard bạn di chuyển đến thư mục cần copy hay di chuyển rồi nhấp Copy Clipboard Files here hay Move Clipboard Files here.

Quản-lý-file-và-thư-mục-trên-DirectAdmin-10

Xóa file, folder

Cũng tương tự như Sao chép nhiều file, bạn check vào các file, folder cần xóa rồi nhấp delete để xóa.

Nén và giải nén file

Đây là tính năng rất cần thiết. Nếu bạn càn upload code có nhiều file, việc upload tất cả qua ftp sẽ chập hay dễ bị lỗi hơn là bạn upload file nén lên rồi giải nén. DA hỗ trợ file .zip.tar.gz

Nén

  • Chọn nhiều file, folder.
  • Sau đó nhấp Add to Clipboard.
  • Đặt tên file nén rồi nhấp Create.

Quản-lý-file-và-thư-mục-trên-DirectAdmin-11

Giải nén

Nếu file nén sẽ xuất hiện thêm Extract, bạn nhấp vào Extract để giải nén.

Quản-lý-file-và-thư-mục-trên-DirectAdmin-12

Lời kết

Công cụ File Manager của DirectAdmin có chức năng quản lý file và thư mục đầy đủ, giúp bạn thao tác dễ trang.