Referring domains và Referring Ips

Bài trước chúng ta đã tìm hiểu về cách phân tích backlink bằng ahrefs, 1 trong những chức năng chính của phần Inbound Links (Liên kết trỏ về site của bạn). Bài này chúng ta sẽ đi những tiếp những phần còn lại như Referring domains, Referring Ips.

Xem tất cả Serie

Referring domains

Referring domains là những website có link trỏ về website của mình. Referring domains khác với backlink ở chỗ, 1 website có nhiều trang, mỗi trang này (Referring pages) có thể có 1 hay nhiều link trỏ về website (backlink). Đối với thứ hạng từ khóa Referring domains đóng vai trò quan trọng.

Cũng hoàn toàn tương tự như ở bài trước, bạn có thể theo dõi tổng quát dạng đồ họa Referring domains ở phần Overview.

Referring domains và Referring Ips

Trên hình bạn thấy cột bên phải có bảng thống kê Referring domains.

Bạn vào Referring domains  để xem chi tiết phần Referring domains.

Referring domains và Referring Ips

Phần này bạn chú ý cột Backlink / dofollow, cho biết mỗi website này có bao nhiêu backlink trỏ về và số lượng dofollow trên tổng số backlink là bao nhiêu.

Bạn có thể chọn New hay Lost để xem lượng Referring domains mới hay Referring domains mất đi.

Referring Ips

Sau khi tìm hiểu Backlink, Referring domains, Referring pages, giờ chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp Referring Ips, vậy Referring Ips là gì mà ahrefs lại phải thống kê?

Referring Ips: là số lượng ip trỏ về website của bạn, mỗi ip có bao nhiêu domain. Đa dạng ip của domain sẽ giúp website tăng thứ hạng trên công cụ tìm kiếm google.

Nếu một ip mà có nhiều domain trỏ về nghĩa là nhưng website này có thể chung hosting/server.

Referring domains và Referring Ips

Tùy vào mục đích bạn có thể chọn Group by networks để gôm những domain cùng dải ip vào một nhóm. Khi xem ở dạng này bạn lick vào ô số Ips để xem từng hàng.

Referring domains và Referring Ips

Ở đây, bạn chú ý 2 cột là IpsDomain.

Bạn cũng có thể chuyển sang All Ips để liệt kê từng ip mỗi hàng riêng.

Referring Ips càng đa dạng thì càng tốt cho website của bạn.

Lời kết

Referring domainsReferring Ips là 2 chức năng mình thường theo dõi, nó thông kê dễ theo dõi hơn là backlink. Cũng giúp ta đánh giá được những website nào được đặt chung một hosting/server.