Tạo backup và restore dữ liệu trên Direct Admin bằng quyền admin

Backup và công việc mà các webmaster quan tâm, các nhà cung cấp đa số sẽ hỗ trợ điều này. Tuy nhiên bạn cũng cần chủ động hơn, đặt biệt các các bạn sử dụng vps thì việc này cần thiết để đảm bảo có thể khôi phục lại dữ liệu khi cần thiết. Bài viết này sẽ hướng dẫn tạo backup và restore dữ liệu trên Direct Admin bằng quyền admin. Tức là bạn sẽ backup toàn bộ dữ liệu của các user. Vì thế bạn phải có quyền admin mới thao tác được, bài viết sau mình sẽ hướng dẫn bạn backup với quyền user.

Xin nhắc lại Direct Admin có 3 quyền là admin, reseller và user.

Xem thêm

Hướng dẫn tạo backup dữ liệu trên Direct Admin bằng quyền admin

Hướng-dẫn-backup-và-restore-dữ-liệu-trên-Direct-Admin-bằng-quyền-admin-1Đầu tiên bạn vào Admin Backup/Transfer.

Tạo backup và restore dữ liệu trên Direct Admin bằng quyền admin

Step 1: Who

Bạn chọn All Users để backup full dữ liệu.

Step 2: When

Chọn Now để tạo file backup luôn, có thể chọn lịch backup tự động mình sẽ hướng dẫn ở bài khác.

Step 3: Where

Chọn thư mục backup, có thể sử dụng Ftp hay Local. Bài này mình sử dụng Local để tạo backup ngày trên vps này. Còn backup tự động mình sẽ dùng Ftp của 1 hosting khác để đề phòng cả VPS gặp vấn đề.

Step 4: What

Chọn All Data

Step 5

Sau đó nhất submit. Bây giờ chỉ việc đợi kết quả backup xong.

Restore

Hướng-dẫn-backup-và-restore-dữ-liệu-trên-Direct-Admin-bằng-quyền-admin-3

Để restore lại dữ liệu bạn cũng vào Admin Backup/Transfer.

Step 1: From Where

Nơi lưu file backup. Mặc định sẽ là /home/admin/admin_backups

Step 2: Select IP

Có 2 sự lựa chọn

Use the IP stored in the backup : Sẽ dùng IP lưu trong bản backup

Use the IP from the list : Danh sách IP trên máy chủ.

Step 3: Select File(s)

Chọn file muốn restore, nếu muốn restore tất cả thì chọn restore all

Step 4

Nhất sumit và chờ.

Lời kết

Với việc backup và restore dữ liệu trên Direct Admin sẽ giúp dữ liệu bạn được bảo vệ an toàn hơn khi gặp sự cố như sửa chữa, xóa nhầm, bị tấn công hay ổ cứng có vấn đề…