Time Zone (Múi giờ) trong php

timezone
Xem toàn bộ chuyên đề:

Như bạn đã biết mỗi quốc gia hay vùng lãnh thổ sẽ có một múi giờ khác nhau. Ví dụ như lúc Việt Nam 4h chiều thì giờ ở London là 10h sáng (21/10/2017) chẳng hạn.

Lấy múi giờ hệ thống

Php là ngôn ngữ lập trình phía server nên thông tin lấy đc chính là thông tin trên sever. Để biết múi giờ server bạn đang sử dụng là gì bạn có thể dùng hàm:

<?php
  date_default_timezone_get();
?>

Thường mặc định sẽ là Europe/Berlin.

Cài đặt múi giờ hệ thống

Vì vậy nếu bạn dùng các hàm lấy thời gian, kết quả lúc này sẽ khác với giờ ở Việt Nam. Để giải quyết vấn đề này có nhiều cách, tuy nhiên trong chuyên đề này mình đi về time trong php nên mình sẽ dùng luôn hàm set lại muối giờ:

<?php
  date_default_timezone_set('Asia/Ho_Chi_Minh');
?>

Hàm ở trên sẽ set Time Zone hệ thống theo múi giờ Việt Nam. Như vậy lúc này bạn dùng các hàm như getdate()  thì kết quả trả về để hiển thị ra website sẽ đúng với múi giờ tại Việt Nam.

Liệt kê list múi giờ php hỗ trợ

Để biết các múi giờ khác nhau bạn truy cập vào timezones để tìm kiếm. Hoặc bạn có thể liệt kê múi giờ bằng hàm sau:

Liệt kê tất cả, kết quả trả về là mảng.

<?php
  timezone_identifiers_list();
?>

Kết quả trả về sẽ liệt kê tất cả múi giờ php hỗ trợ.

Hoặc bạn có thể truyền tham số vào để giớ hạn

<?php
  timezone_identifiers_list(what,country);
?>

Ví dụ Asia thì tham số what là 16

<?php
  timezone_identifiers_list(16);
?>

Qua bài này, bạn cần nắm được khái niệm về múi giờ, cách set lại múi giờ hệ thống để có kết quả hiển thị chính xác.