Tổng quan về lệnh YUM trên CentOS

YUM là lệnh thường dùng để cài đặt, update, gỡ bỏ… phần mềm trên hệ điều hành Centos. Đây là lệnh khá hữu ích, giúp việc cài đặt và quản lý phần mềm trên CentOS được thực hiện dễ dàng, tự động và đơn giản. Lệnh YUM này hỗ trợ trên Red Hat Enterprise Linux và các bản phân phối của nó như : CentOS, Fedora

Kiểm tra YUM

Thông thường YUM được tích hợp sẵn, bạn có thể kiểm tra bằng lệnh

yum --version

Tổng quan về lệnh YUM trên CentOS

Nếu chưa có, bạn sẽ nhận thông báo “The program ‘yum’ is currently not installed”

Một số lệnh cơ bản YUM

Liệt kê danh sách

Liệt kê các phần mềm đã cài và có thể cài bằng lệnh YUM

yum list

Liệt kê các phần mềm đã cài đặt.

yum list installed

Liệt kê các phần mềm có thể cài đặt bằng lệnh YUM

yum list available

Kiểm tra một phần mềm

kiểm tra một phần mềm đã cài chưa. (Ví dụ : yum list installed php)

yum list installed [Tên phần mềm]

Xem thông tin gói phần mềm (Ví dụ : yum info php)

yum info [Tên phần mềm]

Tìm kiếm gói phần mềm

Tìm những gói cài đặt có từ cần tìm. Ví dụ yum search php

yum search [từ cần tìm]

Cài đặt một phần mềm

ví dụ yum install php

yum install [Tên phần mềm]

Kiểm tra update

Hiển thị danh sách các gói phần mềm đã có bản update

yum list updates

Update phần mềm

Update phần mềm Ví dụ yum update php

yum update [Tên phần mềm]

Update tất cả phần mềm đã cài đặt

yum update

Gỡ bỏ phần mềm

Ví dụ yum remove php

yum remove [Tên phần mềm]

Xóa cache

YUM sẽ tạo và sử dụng cache, để xóa cache bạn dùng lệnh này

yum clean all

Lời kết

Với YUM việc cài đặt, gỡ bỏ hay update phần mềm trở nên đơn giản hơn nhiều. Nếu lần đầu làm quyen với CentOS, thì YUM này khá hữu ích đối với các bạn.