VueJS – Tổng quan

VueJS là một JavaScript framework mã nguồn mở, dùng để xây dựng giao diện web tương tác. Tập trung vào phần View. Nó có thể được sử dụng cho những projects lớn để xấy dựng front end.

Việc cài đặt và sử dụng VueJS cũng khá dễ dàng. VueJS được tạo ra bởi Evan You – Một nhân viên từng làm việc cho Google. Phiên bản đầu tiền vào 2/2014.

Ví dụ trong hướng dẫn này sử dụng là phiên bản 2.*.*

Yêu cầu cần thiết

  • HTML
  • CSS
  • JavaScript